Niski
dym

Niski, kłębiący, nie unoszący się w górę ciężki dym to idealny dodatek.
Prawdziwy niski dym uzyskujemy tylko z wykorzystaniem suchego lodu.